"S Jakubom spolupracujeme už dlhší čas a to vďaka jeho flexibilnému prístupu a splneniu požiadaviek do poslednej bodky. Veľmi si ceníme schopnosť odovzdať nakódovaný projekt v rovnakej verzii ako bol dodaný grafický návrh. Uvedomujem si, že ako dizajnové štúdio máme zvýšenú citlivosť na vizuálnu stránku hotového projektu a potrpíme si na každý jeden detail, ktorý sme navrhli. Jakub túto skúšku ohňom zvláda bravúrne a ďakujem mu za trpezlivosť, ktorú má pri riešení najdrobnejších detailov. Taktiež by som vyzdvihol schopnosť navrhnúť riešenie problému a technickú znalosť vo WordPresse."
Vladimír Krajčovič

naum.studio