"S Jakubem spolupracujeme od roku 2014. Je to pre nás jasná voľba vždy, keď riešime pre klienta kód pre nový web. Výsledné stránky sú vždy plne validné, responzívne, dosahuju 100% pri testoch Google PageSpeed Insights. Dokáže sa popasovať aj so šialenými animáciami, ktoré si náš grafik vymyslí. Ak bola potreba úprava funkcionality WordPressu, zvládl vždy aj tú. Na nakódenie custom WordPress témy a akúkolvek "PSD to HTML" prácu, môžem Jakuba viac ako odporúčiť."
Ivan Čapkovič

WebOne s.r.o.